Pán Boh daj šťastia lavička

Pán Boh daj šťastia lavička.Lavička, cesta napredovania. Architekt svalov, orgánov = obnova buniek prebieha vtedy, keď človek v myšlienke = mentálne stojí ako vojak, aby negatívny dej otočil na pozitívny dej. Zmenil na energiu napredovania.Otáčaj lavičku – chybné gény, inštaluješ zdravý kód DNA – program duše.Strom plný jabĺk otriasame zo svojho stromu poznania vtedy, keď sa delíme so […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu