Základný kameň napredovania – myslenie

Skrývačka slov:Požehnaj – požne haj.Spokojnosť- koj spony. Základný kameň myslenia je láska. Začína vyžarovať z človeka, keď požehnáva troma znakmi kríža. Udáva smer energií. Otváraj duchovnú knihu: Prvý kríž, dotýka sa nosa – drevo kríža a očí – ramená kríža. Energia svetla preniká cez čuch a harmonizuje pľúca, hrubé črevo. Energia svetla preniká cez zrak a harmonizuje pečeň a […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu