Slovenčina večný súd

Pozvánka na večný súd: „ TU a TERAZ.“ Slovenčina: „Kľúč vrcholu spokojnosti organizmu človeka, hľadá a nachádza: „orgazmus.“ Pozrime sa na dokonalosť v slovenčine = večný súd človeka. Prejdime si desať slovných druhov ako desať božích prikázaní božieho zákona.Slovné druhy v Slovenčine:– ohybné = tvorivé, meniace bunky kódu DNA– neohybné = genetické, návykové, nemenené, uložené […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu