Zdvihnutý boží prst

17 00 – 19 00 h / KOV + VODA / ČUCH + SLUCH:  všetko si dobre premyslím, aké výhody pre mňa a moju rodinu, pre moje pokolenie z toho vyplýva. 17 00 – 21 00h / KOV + ZEM / ČUCH + CHUŤ: všetky vrtochy, chúťky mám pod kontrolou, aby moja rodinka a ja sme boli stále […]

Desať Božích prikázaní

Desať Božích prikázaní.                                                                                                                                                       1.-  Ja, som pán Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa klaňal Tvoje Ja má pocity: zlý- ako plynový pedál, dobrý ako brzdu. Cirkev uznáva sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Pošľapanie hada. Tieto pocity potrebujeme správne zašľapovať a sami sa rozhodovať, lebo riadime jadrovú energiu. Jadrovú energiu otvárame slovom viery: „chcem to […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu