ÚVOD HVIEZDA LISTY   VIDEO DISKUSIA STRETNUTIA  

 

Zuby času.

9 február, 09:46

Šesť cíp má šesť zubov času. Šesť nástupišťa, pre tvoje zrelé Ja.
Prvý zub času zvládaš cez päť cípovú hviezdu. Potrebuješ nájsť úrodnú zem. Nachádzaš svoju chuť žalúdok, pankreas, slezinu. Prechádzaš prvkom kovu, tu vládne pikantná chuť. Preplávaš vodou, tu vládne slaná chuť. Pri strome poznania vládne kyslá chuť. Prechádzaš ohňom, tu vládne horká chuť a tak zvládaš prvok zem, kde vládne sladká chuť. Tu odbrzdíš mozog – riadenie života, prijal si svetlo pravdy zo svojej duše. Prešiel si jadrom života. Jadro života je dokonalý internet.
1. Energia kovu. Každú emóciu NIE zvládaš ako novú, pikantnú novinku modernizovať sa.
2. Energia vody. Na každú svoju vyronenú slzu pozeráš ako na stratu drahocennej perly pre zdravý chrup – perly v ústach
3. Energia strom. Tak tvoja vytrvalosť a zvedavosť sa drží a zakoreňuje sa, podporuje tvoju silu tvojho nového vytrvalého rastu. Rastieš ako zdravý strom, ktorý cez emóciu NIE vytvára nový letokruh. Zvládaš kvasenie. Rozpoznávaš detail.
4. Energia ohňa. Každá tvoja horká prehltnutá slina sa vypaľuje ohňom zvedavosti. Objavuješ nové receptúry.
5. Energia zeme. Tvojim cieľom je hľadať sladkosť svojho života. Degustuješ svoju slinu na svojom jazyku. Odbrzdíš svoj mozog. Máš nové poznatky. Rozbiješ päť cíp energií, a vytvoríš šesť cíp energií. Pribudol šiesty prvok svetlo – tvoj rozum.
6. Zvládol si prvý zub času, aby si prvý krát použil dušu, jadro svojej sily. Zvládol si prvý krát svoju chémiu. Zvládol si dotyk k sebe a k svojmu blížnemu. Zvládol si jadro päť cípu, odblokoval si svoju myseľ a dušu. Rozbil si päť cíp a vznikol šesť cíp.
7. Tak vzniká slovo – mužská energia, červený trojuholník šípkou hore, aby si sa mohol realizovať, modrý trojuholník šípkou dole.
Druhý zub času zvládaš pokojnou mysľou, ktorá zdravo riadi telo. Odvalenie prvého kameňa zo svojho Ja. Voláš to prvok strom. Objavil si svoj zrak, žlčník, pečeň.
1. Energia strom. Stíšiš sa, zaostríš svoj orlí zrak.
2. Energia svetla. Ide ti o tvoj rozum, riadenie tela.
3. Energia ohňa. Pohládzaš mysľou emóciu NIE, aby prišiel nápad. Tvoja opravdivá zvedavosť sa prejavuje ísť do ohňa a riešiť problém, vypáliť problém, aby vznikla trvalá hmota.
4. Energia kov. Každý problém má svoju novinu, ktorú voláme receptúra, ktorá už tu bola. Práve ju voniaš alebo potrebuješ ju degustovať. Má svoj zrelý pach chuti a to je súčasť poznávania, poslania tu na zemi.
5. Energia vody. Stíš sa, aby tvoja nádej našla vieru a priniesla lásku. Formuješ tie najkrajšie krištály mrazenej vody aké poznáš.
6. Energia zem. Tvoja slina na jazyku sa prejavila: degustuješ, poznávaš,rozlišuješ chuť situácie.
7. Energia jadra. Tvoja duša, tvoj dokonalý internet, ti vydalo tajomstvo, svedectvo o pravde, na svojom jazyku si rozpoznal degustáciu piatich chutí. Šíri sa do priestoru – výdych.
Tretí zub času. Zvládaš pokojnú reč. Odvalenie druhého kameňa zo svojho Ja. Voláš to prvok oheň. Našiel si svoj hmat, srdce, tenké črevo. Skáčeš do ohňa za pravdou. Pravda každého časom dobehne. Pravda je receptúra, podľa ktorej sa hýbeš.
1. Energia oheň. Každé slovo hmatateľne pohládzaš. Tvoj jazyk má slovo.
2. Energia kov. Každé slovo je pod prúdom vône receptu, projektu, návodu na použitie: vábiš vôňou možností piatich chutí – príjemný nádych.
3. Energia voda. Každé slovo je nádherná hudba, ktorá ťa pozýva do tanca, hýbe sa slina na jazyku možnosťou piatich chutí.
4. Energia zem. Za každým slovom vznikne stopa chute na jazyku. Voláme to degustácia.
5. Energia strom. Ide o tvoj čistý pohľad poznávania. O tvoj a blížneho rast. Zvládnuť sám seba – jednotné číslo, zvládnuť blížneho – množné číslo.
6. Energia svetla. Pozitívne myslí. Ide o tvoj a blížneho rozum. Prijmeš, rešpektuješ blížneho, rastieš sám.
7. Energia jadra. Tvoja duša – dokonalý internet, odovzdala ti informácie tretíkrát.
Štvrtý zub času. Učíš sa zvládnuť slovo, pohyb svojho tela. Voláš to prvok voda. Našiel si svoj sluch, obličky, močový mechúr.
1. Energia voda. Máš prijaté slovo, držíš ho na konci jazyka, robíš zdravý pohyb: sústredíš sa pri práci.
2. Energia kov. Každý pohyb tvorí paru, prijímaš vôňu nosom: nadýchol si sa.
3. Energia zem. Každý pohyb definuje svoju špecifickú chuť, ktorá sa šíri priestorom: tvoj výdych.
4. Energia jadro. Používaš pri tom jadro – dušu – dokonalý internet, vydáva zdroj poznania všetkých vôní a chutí.
5. Energia oheň. Tak vstúpi do tela v prítomnej chvíli hmatateľne meniaci sa oheň vône, chuti, zvuku.
6. Energia strom. Tvoje dielo poznania rastie pod hmatateľným tlakom vône, chuti, zvuku.
7. Energia svetla. Vďaka tvojej zvedavosti a vytrvalosti, tvoj rozum správne funguje. Formuje ťa tvoj um cez zvuk. Prijal si vôňu chute. Zvládnuté hmatateľné, viditeľné jadro človeka. Zvládol si dvojramenný kríž.
Piaty zub času. Utíš svoju myseľ, ukáž slovo v praxi: uč. Voláš to udržanie svetla – tvoj zdravý rozum. Si svetlom pre druhých.
1. Energia svetla. To čo vieš, stíš sa, pomaly tíško dýchaj. Ukotvenie svetla poznania chutí.
2. Energia oheň. To čo vieš, pohládzaj, tlmi, brzdí, pomaly tíško dýchaj. Stráž svoj oheň jazyka, zreješ. Čakáš, kým druhí prejdú svojim vlastným tréningom.
3. Energia strom. Viditeľne si narástol, zosilnel. Posúvaš sa cez svoju vytrvalosť na sile odovzdať informáciu. Počíta sa každé odovzdané slovo v praxi. Každá odovzdaná skúsenosť tvorí letokruh, ktorý počuť a vidieť – realizoval si sa.
4. Energia jadra. Tvoje jadro je zdravé, výkonné. Tvoja jediná pravá hodnota udržať si jadro sily.
5. Energia kovu. Každá odovzdaná skúsenosť vydá novú špecifickú vôňu.
6. Energia zem. Prešiel si novou špecifickou chuťou života.
7. Energia voda. Žiješ podľa múdrosti božej, ktorá zaznamenala a prijala novú receptúru.
Šiesty zub času. Automatické riadenie jadra. Voláme to desať božích prikázaní. Vstupuješ cez prvok kov. Našiel si svoj čuch pľúca, hrubé črevo.
1. Energia kov. Prišla zákazka. Ktosi, čosi ťa otrávilo! Tvoja emócia NIE sa prejavila.
2. Energia voda. Stíšiš svoje Ja, aby si zvládol emóciu NIE. Pomaly tíško dýchaš: Úpenlivo premýšľaš, načúvaš hudbe degustácii na svojom jazyku.
3. Energia svetlo. Prichádza nápad, rozum riadenia je v poriadku.
4. Energia oheň. Máš ohnivé slovo, pripravuješ sa na skutok.
5. Energia zem. Realizuješ, vyhráš sa so zákazkou.
6. Energia strom. Tvoja zákazka je top, si spokojný, podarilo sa ti.
7. Energia jadra. Požičiavaš prvý groš. Máš obdivovateľov. Hlásia sa učni.
8. Energia jadra. Tvoj druhý groš ti slúži. Svojim učňom venuješ svoj drahocenný čas.
9. Energia jadra. Tvoj tretí groš sa ti vracia. Tvoji učni ťa prekonali, zaznamenal si pokrok.
10. Energia jadra. Spoločne ďakujete za spoločne prežité chvíle, za zrelosť, vyzretie svojho života. Našli ste novú pravú chuť degustácií v prítomnej chvíli.
Tak si zvládol každý zub, zostala ti pečať svojho života: chrám boží – kocka.
1. Zadná strana. Prijal si svoj žiaľ, krivdu, kritiku, odbrzdil si sa. Prvé nástupište: prvok zem.
2. Ľavá strana. Prijal si zodpovednosť za seba, rozmýšľaš. Druhé nástupište: prvok strom.
3. Predná strana. Delíš sa o svoje poznatky slovom. Tretie nástupište: prvok oheň.
4. Spodná strana. Slovo prevedieš v čin. Štvrté nástupište: prvok voda.
5. Horná strana. Odovzdávaš učenie svojim žiakom. Piate nástupište: prvok svetlo.
6. Pravá strana. Zvládnutá tvoja chémia,: Šieste nástupište: prvok kov.
7. Stred. Vládnuce jadro.
Človek má jediný životný cieľ poslania tu na zemi. Vo všetkom nájsť a udržať sladkosť, zrelosť svojho Ja. To čo sám vieš, je to nezrelý plod tvojho života. Vyzrieš až vtedy, keď druhí tvoj vynález vylepšujú a Ty v pokore ďakuješ, našiel si, rešpektoval si zrelosť chute. Voláme to degustácia. Zvládol si poslanie tu na zemi, vidíš a počuješ svoj strom poznania hovoriť. Rozpráva to tvoj chrám boží, tvoje vlastné telo.
Sám si prešiel svojimi piatimi chuťami. Piatimi chuťami prechádzajú tvoji blížni, čakáš na nich vo svojich myšlienkach, v slovách a skutkoch, aby si mal svojich päť chutí po hromade. Tu sa dostavíš ako víťaz: Miluj svojho blížneho, ako seba samého. Spoznávaš špecifickú zrelú chuť na konci jazyka. Voláme to degustácia chutí, tvoje sväté prijímanie pod obojakým spôsobom. Zvládol si svoju chémiu cez svoje jadro: dušu.

S pozdravom a úctou Anna Matejová
V Bardejove 05.02.2018

Anna Matejová

,

---

Komentáre sú uzatvorené

---