ÚVOD HVIEZDA LISTY   VIDEO DISKUSIA STRETNUTIA  

 

Budú vládnuť v tebe traja králi?

11 január, 13:16

Stále je tu dôvod, svetlo tvojej duše, dar nebeského otca, ktorú oslavuješ každý deň, sedem dni v týždni. Duša v tichosti rozpráva, voláme to nápad. Overuješ stále pravdivosť pečate. Spečatený zákon medzi telom a dušou: 1. Boh je dokonalý, zrelý a vyžaduje od teba, aby si vyzrel. 2. Boh je tvorivý a vyžaduje od teba, aby si tvoril a patrične si svoju tvorbu s láskou užíval. 3. Hľadáš nové možnosti pokroku v plnom rozkvete. 4. Pros, aby si vyšiel a vyzrel na vrchol svojho Ja a tak ďakuj, aby si rozdal učenie svojho Ja. To všetko je spečatené. Ďalej, používaj svoju slobodnú vôľu. 5. Načúvaj svojim emóciám, aby si rozpoznával plynový pedál, od brzdného pedálu. Je to tvoj rozhlas, duchovná navigácia. 6. Vidíš jasné kroky života, je to tvoja televízia receptu, projektu, návodu na použitie. 7. Tvoj rozum ti podáva najvyšší výkon v prítomnej chvíli.
Použi úvod, roztancuješ jadro:
Vyživuj sa zdravo, načúvaj svoj pohľad. Posilníš, občerstvíš svoju myseľ, slovo, skutok a odovzdávanie skúsenosti.
Prvýkrát sa zdravo vyživuješ, keď dokážeš svoju myseľ stíšiť pohľadom, pri každej príležitosti. Naberáš silu z duše do rozumu. Stávaš sa kráľom, obdarúvaš sa sám myrhou. Spriechodníš si svoju krv, od bunky do vlásočníc dutej žily. Poď odvaliť prvý kameň, aby si sa prebudil ako strom. Ide o teba o tvoje orgány. 1. Pohľad sa začína trieť - energia žlčníka a pečene. 2. Ide o tvoj rozum. 3. Pohládzaš problém, aby si sa zoznámil s materiálom posilňuješ srdce, tenké črevo. 4. Začína prichádzať vôňa, to posilňuješ pľúca, hrubé črevo. 5. Počuješ, ako sa zmiernil tlak v tebe, posilnil si obličky a močový mechúr. 6. Prichádza ti dobrá slina na jazyk, to pracuje tvoj žalúdok, pankreas, slezina, hormonálny systém. 7. Použil si dušu, motor svojho tela.
Druhýkrát sa zdravo vyživuješ, podávaš si liek, keď na konci jazyka máš slovo pokroku, modernizuješ sa. Sila múdrosti ti preteká z duše cez rozum, ovládaš svoj jazyk. Stávaš sa svojim kráľom po druhýkrát, podávaš sám sebe kadidlo a viditeľne ho ukazuješ svojim blížnym. Tvoja vlastná krv sa leje dutou žilou do srdiečka, okysličuje sa v pľúcach. Poď odvaliť druhý kameň svojho JA. 1. Svoju reč, každé slovo pohládzaš, posilňuješ srdce, tenké črevo. 2. Tvoja reč ti vonia aj každému, posilníš pľúca, hrubé črevo. 3. Tvoja reč znie ako umelecká hudba pre teba a ostatných, posilňuješ obličky, močový mechúr. 4. Tvoja reč chutí tebe a blížnym, posilňuješ žalúdok, pankreas, slezinu, hormonálny systém. 5. Stále čo hovoríš, a komu hovoríš, ide o zvuk, o magnetické vlny, o Náš spoločný rast, o tvoj strom poznania, o tvoj žlčník, pečeň, o čistotu slova. 6. Tu stojí tvoj rozum, aby čistotu slova rozlíšil. 7. Použiješ vnútro svojho kameňa, svoju dušu, dokonalú knižnicu. Tu je všetko, čo bolo – vidieť a počuť tvoje skutky, je vidieť a počuť tvoje napredovanie, alebo státie na vedľajšej koľaji, aj čo bude, či si dodržiaval pravidlá svojho rastu.
Tretíkrát sa zdravo vyživuješ, keď svoje telo roztancuješ pri svojom remesle. Si pán majster svojho remesla. Ľudom sa tvoja činnosť páči. Je plodná pre teba a tvojich blížnych. Stávaš sa kráľom po tretíkrát. Obhájil si tretí dar, dar zlata – remeslo. Tvoja krv vyteká zo srdca cez aortu a strieka do tepien. 1.Tvoja múdrosť preteká ako voda. Začína vyvierať na samom dne, úplne dole. Akýkoľvek pohyb chceš urobiť, potrebuješ počuť slovo, začínaš v obličkách, v močovom mechúre. 2. Čokoľvek chceš urobiť, pohnúť sa, potrebuješ počuť vôňu, je tam tvoj dych života – pľúca, hrubé črevo. 3. Čokoľvek chceš urobiť, pohnúť sa, potrebuješ počuť chuť, aby tvoj žalúdok, pankreas, slezina mohli to stráviť. 4. To značí, že prosíš, používaš dušu – motor tela. 5. Hmatateľne sa pustíš do pohybu, tu sa prejaví tvoj tep života, tvoje srdce, tenké črevo. 6. Hmatateľne tvoj výkon rastie, tu vidíš svoj strom, svoju žlč a pečeň. 7. Tvoj rozum funguje. Dostal si sa do vyššieho Ja, použil si múdrosť života.
Štvrtýkrát sa zdravo stravuješ, keď trpezlivo odovzdávaš svoje učenie druhým. Si pán učiteľ. Stojíš na vrchole slávy. Tvoje kapiláry tepny vstriekli krv bunke a bunka vylúčila nepotrebné splodiny, tvoj výkon, tvoji žiaci ťa prevýšili, prichádza nová motivácia. Tu sa ti začína cesta nanovo, aby si žil pokrokovo. 1. Tvoje vyššie Ja, sa potrebuje vrátiť k zdroju, posilňuješ si mozog. 2. Pohládzaš svoj výkon, vidíš ďalšie pokrokové možnosti, posilňuješ srdce, tenké črevo. 3. Hmatateľne viditeľne vyzrievaš, posilňuješ žlčník, pečeň. 4. Používaš zdroj energií duše, ďakuješ. 5. Za čistú vôňu, posilňuješ pľúca, hrubé črevo. 6. Za chuť, posilňuješ žalúdok, pankreas, slezinu, hormonálny systém. 7. Za zvuk nových receptúr, projektov, návodov na použitie, posilňuješ obličky močový mechúr.
Zdravý rozum rozlišuje sedemkrát: Podľa čoho pracuje tvoje jadro?
1. Pýcha: robíš po starom, od krstu rešpektuješ nový začiatok – výzva nového. Zasahuješ pľúca, hrubé črevo.
2. Obžerstvo: nevšímaš si nové výzvy, od spovede sa dopracuješ k pochopeniu. Zasahuješ obličky, močový mechúr.
3. Lakomstvo: vidíš a počuješ dobré chýry,  manipuluješ s nimi od pochopenia celku – sviatosť oltárna. Obdarúvaš svoj rozum.
4. Závisť: nebudeš sa vedieť pohnúť z negatívneho myslenia, od birmovky – hľadania nových možnosti. Používaš srdce, tenké črevo.
5. Smilstvo: vytváral si psychické a fyzické diagnózy, od pomazania chorých – obnovoval si bunky. Tvoj žalúdok, pankreas, slezina, hormonálny systém má z teba radosť.
6. Hnev: nevedel si sa zdravo vyjadriť, aby ti to prinieslo šťastie a udržal si svoju psychiku a svojich blížnych, od kňazstva – tvoja činnosť sa sama chváli, stojí ako kňaz na kazateľnici a rozdáva skúsenosti. Rastieš ako strom. Máš v sebe čističku života, zdravú pečeň a žlčník.
7. Lenivosť: duša sa odpojila od tela, od manželstva: tvoja duša menom Adam spolupracuje s telom menom Eva. Používaš správne svoj dar nebeského otca: dušu.

Záver: Tvoja psychika, aj fyzika má sedem bodov. Radíme ich do dvojíc: zimné a jarné znamenia, vtedy ide o tvoju psychiku. Dvojica letné a jesenné znamenia posilňujú tvoju fyziku. Strieda sa psychika a fyzika:
1. Kozorožec – prišiel problém – zákazka.
2. Rak – to sú tvoje ruky naopak.
3. Vodnar – stíšiš sa, pomaly tíško dýchaš.
4. Lev – zahryzneš sa do činnosti ako lev do svojej koristi.
5. Ryby – plávaš ako ryba vo vode.
6. Panna – odviedol si čistú, kvalitnú prácu.
7. Býk – o každé slovo bojuješ ako býk v aréne, ide ti stále o život.
8. Váhy – ide o tvoj dych, o nádych, prijímaš zákazku. O výdych odovzdávaš zákazku.
9. Jednorožec – ide o prijatie tvojho blížneho , posilníš sám seba.
10. Škorpión – odstrániš nedostatky.
11. Baran – pasieš očami, ušami, slovo za slovom ako baran na paši. Čítaš receptúry.
12. Hadonos – tu vidíš a počuješ svoju kráľovskú korunu spravodlivo kraľovať, máš zdravé receptúry.
13. Blíženci – tvoji blížni sa radujú s tebou.
14. Strelec – v rýchlosti sekundy, minúty, hodiny Ty sám napreduješ a oni s tebou. Navzájom sa s blížnymi dopĺňate.
Jasne vidíš dve znamenia navyše. Jednorožca ako osivo a hadonosa ako žatvu. Je to štrnásť zastavení krížovej cesty, na cestách i necestách tvojho života.
Každý je svojim kráľom trikrát: myšlienkami, slovami a skutkami a raz božím poslom- odovzdávaním dobrého. Dávaj pozor, boží posol sa veľakrát javí ako kat tvojho Ja. Preto človeka dvakrát preveruj, ako klíči, narastie, vyzrie, aby svoju zrelosť odovzdal. Preto píšem manuál, ako používať ľudské telo, je to tvoj chrám boží.
V Bardejove 07.01.2018

Oslavuješ svoje Ja.

1. Kozorožec: prichádza základ, emócia NIE. Hlási sa k tebe tvoja zákazka, aby si sa pozrel na samé dno svojho Ja, svojej psychiky.
2. Rak: tu jasne vidíš a počuješ svoju fyziku. Každá emócia NIE je remeslo, v ktorom sa treba vedieť obracať. K danému remeslu máš ruky naopak, vôbec danej činnosti nerozumieš.
3. Vodnar: pomaly stíšiš svoj dych, čakáš na pokojné prijatie, ide o tvoj posilňovač nádychu, o prijatie emócie NIE. Je to otázka, tvoja domáca úloha, tvoj posilňovač psychiky, tvoje vnútro hľadá odpoveď.
4. Lev: zahryzneš sa do činnosti, ako lev do svojej koristi. Ide o tvoju fyziku, potrebuješ ísť na plný záhryz, aby si pochopil celok, dosiahol najlepšie výsledky.
5. Ryba: tak plávaš so svojou psychikou, ako ryba vo vode.
6. Panna: Tvojej fyzike hrá orchester – psychika a Ty používaš fyziku, tvoje fyzické svaly tancujú okolo činnosti panensky čisto. Na záver ťa zdobí tvoj čistý výkon.
Oslavuješ so svojimi blížnymi.
7. Býk: so svojim blížnym bojuješ o pochopenie celku, si býkom v aréne. Ide o tvoju psychiku, aby si sa odrazil od samého dna. Tvoj blížny, je tvoj základný kameň mudrcov tvojej psychiky, aby si mohol stavať svoju fyziku.
8. Váhy: to čo nechápeš, ide zhora, je to tvoj nádych, silná fyzika zrelých receptúr, aby si mohol vyjsť zdola zo silnej psychiky – vydýchnuť. Prijať svojho blížneho. Nájsť kameň mudrcov, vidieť ho a počuť ho: „Hudbu svojho vzácneho dychu.“
9. Jednorožec: každý tvoj blížny je tvoj jednorožec, ktorý tvorí tvoju psychiku. Potrebuješ sa uvoľniť, stíšiť, tak príde svetlo pravdy.
10. Škorpión: prichádza fyzické svetlo pravdy, odstraňuješ svoje nedostatky, aby si posilňovač fyziky upevnil.
11. Baran: slovo za slovom pasieš ako baran na svojej paši. Vynovil si, zmodernizoval si pokrokovú receptúru. Tvoja psychika získala posilňovač.
12. Hadonos: receptúru použiješ v praxi. Navštívila ťa nádherná kráľovná tvojho dychu v prítomnej chvíli, tvoja fyzika jasá vo svetle zrelosti. Tvoja činnosť dosiahla znamenitý úspech. Dielo sa podarilo.
13. Blíženci: tvoji blížni sa radujú s tebou a ty s nimi, stojíš na pevných základoch svojej psychiky. Tu počuješ svoj orchester hrať, hrá každá nervová bunka.
14. Strelec: Ďakuj v prítomnej chvíli za lúč svetla, ktorý ti fyzicky rozžiari tvoju auru svojim výdychom. Ukončil si svoju púť, tvoje remeslo dýcha. Potvrdzuje tvoj pokrok, rozkvet, osobnú zrelosť, ktorá ťa silou osvieži. Prešiel si jemnou, jednou receptúrou remesla, ktorá sa ti osobne zapísala v tvojom chráme a čítaš zo svojej knihy poznania. Je to tvoj rozum, ktorým si pochopil kroky života.
Prešiel si štartovacou dráhou, kráčal si krížom, krážom a úspešne si prišiel do cieľa. Tvoj strom poznania ožil o jeden rok, o jeden letokruh.
Koľko letokruhov, koľko ciest potrebuješ prejsť, aby si cítil silu. Nastavíš ucho – svoj rozhlas, aby si počul receptúru: impulz a vidíš kroky svojho života, svoju televíziu: realizácia.
Na tvojej ceste po hviezdnej oblohe máš svojich kamarátov, ktorí ťa na chvíľu prichýlia. Stále budeš držať v ruke stopky, tri základné paličky, ktoré merajú tvoj čas. Sú to: hodinové, minútové, sekundové ručičky. Oni hlásia kedy sa v sekunde pohneš od jedného priateľa hviezdnej oblohy a za aký čas prídeš k druhému kamarátovi hviezdnej oblohy.
S pozdravom a úctou Anna Matejová
V Bardejove 10.01.2018

Anna Matejová

,

---

Komentáre sú uzatvorené

---