ÚVOD HVIEZDA LISTY   VIDEO DISKUSIA STRETNUTIA  

 

Úzka cesta človeka.

4 január, 15:56

Čo tvorí najužšiu a najspravodlivejšiu, najcennejšiu cestu života? Prekonáš svoju priepasť? Rozum má jednanie s dušou. Môj, tvoj jeho, jej, ich DYCH. Je to zips, váhy života, so všetkými zákrutami. S emóciou „nie“ , kde sa stretávame s vinníkom: „ so svojou diagnózou,“ alebo s božím poslom – formovateľom nášho Ja, ktorý štartuje štafetu života, aby si našiel cieľ cesty, emóciu „áno“: „zdravie, šťastie, psychickú pohodu.“
Kroky štafety života:
1. Cez svoju tichosť použiješ svoju dušu, ktorá je majiteľkou tvojho rozumu. Naberáš informácie z dokonalej knižnice, v ktorej je všetko čo bolo, bude a čo je, ako si sa práve v tejto sekunde rozhodol. Je tam tvorivosť a možnosti. Prekonáš svoju priepasť? Rozum má jednanie s dušou. Každú sekundu môžeš svoju budúcnosť ovplyvniť svojou zvedavosťou, klopať na nové pokrokové možnosti. Rozmýšľať tak, aby si našiel svoju spokojnosť, ktorá povzbudí tvojich blížnych, aby aj oni napredovali. Je to na každom človeku, či použije dar duše, pána rozumu. Tu vládne pani zima, tvrdosť a vytrvalosť tvojho JA. Biblicky povedané, to čo bolo, neobzeraj sa, lebo skamenieš ako Lótova žena. Pozeraj stále vpred, hľadaj, čakaj pozitívne slovo. Máš na to dve Lótove dcéry, prvá sa volá nádych a druhá výdych. Je to najužšia a najspravodlivejšia, najcennejšia cesta života tvojho dychu.
2. Tvoj jazyk podlieha tvojmu rozumu, ktorý je blokovaný vedome, podvedome, karmicky, dedične. Hľadaj pozitívnu reč, tak bloky vedomé, podvedomé, karmické, dedičné odblokuješ. Tvoja duša ti poskytne nové možnosti, aby si v nich vyrástol. Tu vládne pani jar, len to sa prebudí o čo máš záujem riešiť, aby si prešiel druhú časť štafety. Tu klíči všetko, čo ohrievaš svojim srdcom. Rastie tu tvoje uvedomenie, citoslovce aha. Staršia generácia hovorila slovo: HA. Spája sa to s bibliou, postava, ktorá nás obdarúva múdrosťou. Prichádzaš ako neplodný Abram, odchádzaš ako plodný Abrahám. Abraháma spojili s manželkou Saraj. Každá múdrosť je pre pestúnky – opakovať staré návykové pochody, tam nachádzaš svoje istoty. Vládkyne pokroku vytvára niečo nové, modernizuje sa, rastie. Vládkyňa chce žiť pokrokovo, potrebuje sa vzdať písmena „J.“ Nie len ja, ja, ja, ale potrebuje mať prechodnú cestu. Tá cesta je pre všetkých a tvoje „Ja“ potrebuje uspieť vo všetkých výrazoch: „TY, ON, ONA, MY, VY, ONI, ONY. To sa nazýva plodnosť, uspokojenie svojho Ja. Zvládnuté váhy: „JA a všetci.“ Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Každý človek je tvojim osivom, nájdeš čarovného: „Jednorožca.“
3. Tvoje telo podlieha tvojmu jazyku. Je to jedno ako frázy počúvaš vedome, podvedome, karmicky, dedične, opakuješ bloky, alebo svoj rast? Tu vládne pani leta, zasahujú plamene tvojho pána jazyka, či už ti vložil slová na jazyk niekto iný, alebo ty sám, máš právo výberu vrátiť sa k prvému kroku štafety. Keď sa pozrieš do biblie nájdeš meno Mojžiš. Aj jeho matka ho porodila a musela sa ho vzdať. Aj teba matka porodila s chybami vedomými, nevedomými, karmickými, dedičnými. Mal pestúnku, vládkyňu dvora. Aj Ty si sa vybral do sveta učiť sa remeslu. Cez to počúval svoj hlas, aby viedol ľud. Každé učenie má svoj čas, kde odhalí kvalitu talentu.
4. Tvoje telo vládne spolu s tvojou dušou. Tu je žatva tvojho JA. V čom si vládol máš výsledky, ovoniavaš chutnáš plody svojho života. Rozum ti funguje – tu vládne pani jeseň, ukazuje plody tvojho JA. Biblický príbeh Noe. Pracoval si na sebe, z „nie“ si robil „áno“. Hľadal si slovo, aby si vytvoril skutok, ktorý ťa hreje, ohrieva tvojich blížnych. Prešiel si priepasťou nevedomosti cez vládkyňu zimy. Zvládol si more slov, dažďové obdobie tvojho Ja – vládkyňu Jari. Prekonal si suchoty a vyživil si svoje telo – obdobie vládkyne leta. Teraz si to užívaš, kým ostatní prídu do cieľa. Teraz vládneš telom i dušou.
Kde si robil len pestúnku, opakoval si cudzie frázy, nebol si sám sebou, neovoniavaš, nechutnáš výsledky svojej práce, je ti všetko cudzie, si bez úrody, tvoj rozum nefunguje. Premôž sa, keď vidíš vinníka, uvoľníš si konečníku, aby jedovaté plyny vyšli von. Pomôžeš fyzickému telu, lebo si použil dušu, horí ti palivo, tvoja emócia „nie“, aby našla vôňu úrody, emóciu „áno“. Rozpoznávaš výkaly, začiatok svojej cesty, od ľúbeznej vône, ukončenie tvojej cesty. Pochybuješ o sebe, o niekom? To nie je tvoja slina, ale moč. Stíš sa, aby tvoja úroda bola výnimočná. Tak rozpoznáš slinu, vybrať si na svoju mieru, svojej spokojnosti, od moču, vidieť sa ako strašiak v poli. Pani zima ti je stále k dispozícii, môžeš sýtiť svoj rozum, jazyk, telo, až zavládneš svoju štafetu, získaš harmóniu. Počuješ a uvidíš moje, tvoje, jeho, jej, ich skutočnosť ako hlasuje a preukazuje spokojnosť, vyhráva tvoje JA, tvoja vlastná duša a chrám boží – tvoje telo spolupracujú, užívaš dokonalosť, zrelosť svojho JA.
S pozdravom a úctou Anna Matejová
V Bardejove 03.01.2018

Anna Matejová

,

---

Komentáre sú uzatvorené

---