ÚVOD HVIEZDA LISTY   VIDEO DISKUSIA STRETNUTIA  

 

Kríž, ktorý sa týka každého.

1 január, 00:24

Si majiteľom, alebo nájomca.
Téma pre rok 2018: si nájomca, alebo majiteľ svetla svojej duše? Všetko čo je negatívne, je pre teba temnota: pros, ide o transformovanie energia z duše do tela. To čo ti funguje, si majiteľom energie svetla pretransformovanej energie duše: ďakuj aby si mohol byť majiteľom pokroku, rozkvetu napredovania človeka. Zvládaš svetlo duše, výživu pre telo.
Človek dostal dušu a nájomné genetické telo, ktoré si môže vykúpiť svojim krížom. Novodobý kríž človeka je štvorec, rozdelený na štyri časti. Je jedno či si veriaci, alebo neveriaci. Dokonalá duša ponúka človeku zodpovednosť, zrelosť pre človeka, pozitívnej mysle, slov, skutkov v hľadaní možnosti všetkých rozmerov.
Svoj kríž má každý okolo seba, ako na dlaní, aby získal a udržal si zrelosť života:
1. Myseľ má učiteľa pani zimu, učí človeka, ako sa má stíšiť, aby diagnóza, chrobač sa zmenila na proteíny. Použi prvú čas zo štyroch: mozog jedná z dušou.
2. Slovo má učiteľa pani jar, učí človeka ako vyberať slovo, aby som prebudila jedinca, jedinec svojich blížnych k životu. Použi druhú časť zo štyroch: mozog komunikuje s jazykom. Pozor jazyk vydáva informácie zo svojich skladov: vedomých, podvedomých, dedičných, karmických.
3. Skutok má učiteľa pani leta, učí človeka pohybovať sa, rasť obracať sa na každú stranu, aby všetko rozkvitalo, ako príroda u nás na Slovensku. Použi tretiu časť zo štyroch, jazyk roztancoval telo.
4. V hľadaní možnosti rozkvetu, tu je pani učiteľka jeseň, aby všetko pod rukami sa rozvíjalo, dozrievalo a našlo všetky zákulisia rezerv v každom odvetí. Použi štvrtú časť zo štyroch časti: automatická súhra tela a duše.
Nauč sa niesť svoj osobný kríž, aby si použil dušu, pre prenajímané telo. Dopraj svojej duši rozkvitať v prenajatom genetickom tele. Dopracuj sa k zrelosti, aby duša sa stala majiteľom tela. Stačí byť zodpovedným, zrelým človekom. Uvedom si, že tvoj mozog je rajská záhrada rozdelená na dve časti posilnenia dychu: na svoj rast – to čo sa ti nepáči. Na svoju zrelosť: to čo sa ti páči. Stále tieto váhy budú nás pozývať do tanca, aby sme naplnili poslanie svojho života.
Novoročný vinš na rok 2018: „Nes svoj kríž, je tu, bol tu, aj tu bude.“

Anna Matejová

,

---

Komentáre sú uzatvorené

---