ÚVOD HVIEZDA LISTY   VIDEO DISKUSIA NAPÍŠTE  

 

Aby ťa mohol svet prijať, potrebuješ svetové uznanie - dostať rating.

                                                                                                                                                      

Začíname úplne od začiatku. Najprv sa obzrieme po slove strom. Strom poznania a poznávania. Kde sme sa s tým slovom každodenne stretávali?

To slovo sa volá strach. Žili sme s ním ruka v ruke sedem dni v týždni. Aby sme to slovo mohli lepšie rozpoznať, budeme ho riešiť v siedmom páde, aby sme uvoľnili našu myseľ. Siedmy deň je nedeľa, hovoríme o tom dni, o dni voľna. Tak poďme do práce, začína sa nám prvý deň: „Viacrozmerné myslenie.“

Kedy sa človek začína strácať v živote? Keď má strach. Strach ho nepustí nikam. Privlastní si ho, spúta si ho, zakáže mu pohyb. Na stole máme slovo strach. Zo slova strach vytvoríme nové slovo, skloňujeme ho v siedmom páde. S kým? S čím žijem : „ so strachom?“

1. Vznikla nám vzácnosť, počúvanie ozveny v tele OM, aby napätie z nás opadlo a cítili sme silu ozveny, silu koreňa.
2. Keď uvoľníme, vyberieme písmena zo stredu slova, vidíme a počujeme naše nadšenie poznania: „ACH.“ Zostane nám koruna stromu.
3. Predložku „so“ čítame odzadu, vznikne nám kmeň stromu: „OS.“

Aby bol strom živý, za nadšenie, radosť máme ďakovať. Hovorí to samotné slovo: „Radosť.“ – „R“ a dosť.

Ten strach, ten strom- je mužsky rod. Postavíš sa k tomu ako chlap?

Tu je náš strom poznania a poznávania živý. Potrebujeme dýchať. Bežný strom spracúva kysličník uhličitý a vyrába nám kyslík. Pokiaľ to robí, jasne vidíme novú jar, počujeme šum lístia i vôňu živého stromu. Dobre sa nám dýcha.

Keď strom vyschne neprodukuje kyslík a bez kyslíka človek zomiera.

História:

Keď pán Tesla ponúkol prvý automobil, v tom čase ho nechápali. Dnes máme iný pohľad na auto.

Ľudovít Štúr nám zanechal bohatstvo slovenského jazyka ako desať božích prikázaní. Desať bodov, aby našli sme cieľ, poznali unikát a získali: „ rating – svetové uznanie.“ Svetový mier.

Aby sme súvislosti pochopili, poďme bod po bode na to.

Automobil na pohon, používa zapaľovanie. Keď má správne nastavené zapaľovanie, automobil naberá na rýchlosti, pohybuje sa. Zapamätajme si túto vetu a vráťme sa k človeku, je to detail ľudského dychu.

1. Pozitívne myslenie je iskra = dych človeka
2. Negatívna myšlienka – palivo = výdych
3. Detská zvedavosť – plynový pedál
4. Za pozitívne myslenie ďakuj - brzdy pedál = nádych kyslík
5. Moja práca, moje ruky - volant

Záver prvej hry:
Človek pochopil ako funguje ľudský systém, na tomto princípe zostrojil auto, ale pretože vymáha od druhých uznanie, postaví sa do cesty druhému človeku – aj druhý človek je ako auto a pohonný systém zabíja, zrazí ťa ako auto.

Zadajme si druhý diel, druhú úlohu, skúšku človeka. Keď nám stroj nefunguje - máme zlosť. Tá zlosť je ženského rodu. Funkčnosť celku. Začneme pekne od začiatku ako pri prvom bode.

Použijeme Štúra – Slovenčinu, siedmy pád. S kým? S čím bojujeme? So zlosťou.
Materiál slova má písmená: „S O Z L O S Ť OU.“ Poďme skladať funkčnosť materiálu!
A........Všetko má svoju: „OS,“ už vieme, že kmeň stromu.
B....... Sol otuž – podáš mi soli?

Zaujmeme postoj. Táto veta sa rovná vete, je to bez chutí, podáš mi soľ= potreba jazyka - chuti. Skrýva v sebe výdych, žiadaš blížneho, jeho ruky, žiadaš mäkčeň na písmeno L.

Neviem, naučíš ma to? Pot, soľ pokožky = potreba rúk - hmatu. Potreba niečo pridať. V tom prípade sme použili pohľad dnu – prosba o soľ, nastavili sme ruky, vyrobili sme pot tela – zem nám vydala našu soľ. Našli sme pohyb tela, remeslo.

Sólo tuž - túžiš po receptúre, technológií, po funkčnosti diela = funkčne zdravé telo. Túžbou po receptúre prichádza lúč - dĺžeň na „O“ D. Sólo žuť - pridáš mäkčeň:

1. svoje ruky do ktorých si vložil lásku
2. ruky človeka veria, že majú nádej
3. ponúkajú dielo svojich rúk a veria Vám, že Vám ostatným sa bude dielo páčiť.
4. Ocenenie: „Viera, nádej, láska.“ Prijatie blížneho.

Poďme sa pozrieť na tretí hlavolam: „Krv človeka – miazga stromu, slovo ACH.“

Najprv poriadne si prezrieme slovo krv. Použijeme gramatiku slovenského jazyka, podstatné mená, ženského rodu, vzor kosť, siedmy pád. S kým? S čím?- s krvou! A máme nový materiál na stole: „K R V O U .“

Tento životný bod je úplne zanedbaný. Nebudem si dávať servítku pred ústa na slová, nemôžem slepo sa prizerať, akoby som tie slová nikdy nepočula. Priznajme si slovo: „kurvo,“ tak nazývame každé spochybnenie. Berieme právo ženám. Berieme právo svojmu telu. Žena nám dala základy telíčka, malého človeka. Brať úctu ženám, znamená -zastaviť miazgu stromu poznania.

Ach aká si krásna, vieme vábiť, rozpáliť ženu, poprosiť. Svoju okysličenú krv ženieme po aorte, po našich žilách odovzdať bunkám. Tu vidíme i počujeme dopad vzťahu muž a ženy na duchovnej úrovní- prácu aorty. Keď sme sa jej nasýtili... . nevieme poďakovať, v pokore sa stíšiť. Neporiadok prechádza po dutej žile, pomaly prichádza cez dokonalú srdcovú čističku.

Tak vzniká materiál: „krvou“ – „ruk ou“
Ruky ukazujú prázdnotu, prerušenú cirkuláciu krvi. Človek bez novej iskry.
Pravá predsieň je prázdna- dutá žila nepracovala. Nezaujimalo nás riešenie.
Povzbuď dutú žilu!
Boh urobil dokonalé dielo. On sa mi nevysmieva, ale pozýva nás k sebe ďalej. Rieš= medituj- si s ním. Medituj so slovami: „Pane chem pred Tebou obstáť myšlienkami, slovami, skutkami“. Poriadok robí v tele dutej žile systola – zatváranie chlopne srdca, začiatok učenia. To, čo sa ti nepáči, je od Boha dané volanie-nový prístroj na duchovej úrovni. Meditáciou sa učíš tento nový prístroj ovládať.

Srdce človeka.
Mužský rod: „Pravá predsieň.“ Otec.

Meditáciou pros o riešenie, tlačíš dutú žilu, aby odpadová rúra vysávala odpad, plyny z tela von. Výdych. V tejto časti človek je beznádejný, navštívil plynovú komoru: „Ľudský odpad.“
Ženský rod: „Pravá komora.“ Matka.

Uč sa novým zdravým návykom, tak na ceste života nezablúdiš. Vďačnosť ti prejaví tvoja stolica. Vyhráš chemickú vojnu - zdravé trávenie: „Získavaš posvätný oheň.“
Stredný rod: „Ľavá predsieň.“ Syn.

Uč, do rúk ľudu vkladaj remeslo, nové zdravé návyky. Tak na ceste životom ovlažuješ ústa, prebúdzaš drevený jazyk, hluché ucho, slepé oči, otrávený nos. Vďačnosť ti prejaví tvoj močový mechúr. Vyhráš jadrovú vojnu – zdravé močenie. Podávaš kyslík: „Nádych.“
Cieľ cesty: „Ľavá komora.“ Dcéra.

Bonus ti podá radostná aorta, nasýtené i oplodnené bunky. Prechádzaš červeným morom do zasnúbenej zeme. Hojnosť tvojim bunkám.

Hudobníci nášho srdca.

Umiestnenie orchestra v našom srdci potrebuje dirigenta, náš dych. Podľa nálad rozložíme orchester.
Dobrú náladu, sýtosť v ľavej komore zásobujú drevené dychové nástroje. Pohyb má na starosti ľavá predsieň, tu sa usadili majstri sláčikových hudobných nástrojov. Hrajú na cestu aortou.

Zlú náladu majú na starosti bicie a plechové hudobné nástroje. V pravej predsieni bicie bijú na poplach dutej žile, aby vyzbierala všetok odpad z tela von. Plechové hudobné nástroje v pravej komore majú večný hlad.

Pozeraj poriadne na steny svojho srdca, aby ťa cudzie slovo nepomýlilo. Táto nádoba „ má smer.“

Vzduch

Oheň

Voda

Zem

Otec

Mama

Syn

Dcéra

Sever

Východ

Juh

Západ

Zima

Jar

Leto

Jeseň

Zrak

Hmat

Sluch

Chuť

Nebo

Peklo

Očistec

Raj

?

Zdravie

Šťastie

Psychika

Oltár človeka

Posvätný oheň

Detské ihrisko

Výstavná sieň

Pravá predsieň

Pravá komora

Ľavá predsieň

Ľavá komora

Prevziať program

Napáliť program

Odskúšať program

Výkon programu

Štartér

Plynový pedál

Volant

Brzdný pedál

Príslovky

Zámena

Prídavné mená

Číslovky

Prostredník

Palec

Malíček

Prstenník

Povoľ ručnú brzdu a staň sa človekom. Inač päťcípa hviezda ukáže na teba tvojim vlastným „prstom“ – „P“ strom : „zdrevenieš.“ Čas sa pohol, Ty si zaspal.

Kov

Oheň

Voda

Zem

drevo

Pľúca,

hrubé črevo

Srdce,

tenké črevo

Obličky,

 močový mechúr

Žalúdok, pankreas slezina

Pečeň,

žlčník

Čuch

Hmat

Sluch

Chuť

Zrak

Pikantná

Horká

Slaná

Sladká

Kyslá

Perún

Lada

Rod

Svarog

Mokoš

Dutá žila

Pravá komora

Ľavá predsieň

Ľavá komora

Pravá predsieň

Podstatné mená

Zámená

Prídavné mená

Číslovky

Príslovky

Dcéra

Syn

Otec

Babička

Dedko                 

Ruka

Palec

Malíček

Prstenník

Prostredník

Kde všade ľudia hľadali východisko, keď cítili vnútornú pravdu. Koľko tých právd si dopíšeš a bude sa dopisovať, lebo sa budeš tomu rozumieť. „Hymna lásky – keď príde nové staré opustíme.“

kov

Voda

svetlo

oheň

Zem

Drevo

Systém

dcéra

Otec

mama

syn

Babička

Dedko

Rodina

Pľúca, hrubé črevo

Obličky, močový mechúr

Um,

Slepé črevo

Srdce, tenké črevo

Žalúdok, pankreas, slezina

Pečeň, žlčník

Motor duša

čuch

Sluch

Um

hmat

Chuť

Zrak

 

pikantná

Slaná

poznanie

horká

Sladká

Kyslá

 

Kto? Čo?

Od koho?

Od čoho?

Ku komu?

Ku čomu?

Vidím Koho Čo?

Oslovenie

Kto? Čo?

O kom?

O čom?

S Kým?

S čím?

Ja

Ty

On, Ona

My

Vy

Oni, Oni

 

Chémia

Matematika

Fyzika

Zemepis

Dejepis

Biológia

 

Perún

Rod

Weles

Lada

Svarog

Mokoš

Bohovia

ruka

Malíček

ukazovák

palec

Prstenník

prostredník

Pohyb

1.deň

2. deň

3. deň

4.deň

5.deň

6. deň

7.deň

pondelok

Utorok

streda

štvrtok

Piatok

sobota 

Nedeľa

Pravá strana

Spodná strana

Vrchná strana

Predná strana

Zadná strana

Ľavá strana

Strany aury

Vironal

Renol

Stimaral

Korolen

Gynex

Regalen

Kingkong

had

Fénix

človek

drak

korytnačka

Tiger

Sila umu

had

Čierny

žltý

drak

Šedý

urýchľovač

Sviňa

had

Myši

ufo

blchy

nevinnosť

Obri

 Pohyb

komora

Žiak

učiteľ

tréning

pracovňa

Sieň slávy

Celok

Výber

systému

Očistec

Eva

peklo

Raj

Nebo

Adam

pýcha

Obžerstvo

lakomstvo

závisť

Smilstvo

Hnev

Lenivosť

krst

Spoveď

Svätosť oltárna

birmovanie

Pomazanie chorých

Kňazstvo

Manželstvo

Lot

Abrahám

Eliáš

Sára

Noe

Mojžiš

Ježiš

čert

Satan

Lucifer

Diabol

Ľudské hoby

On bosá ľad vôl

Ľudské strašiaci

Reč Tom

Tas amen

Učí fér

Balí dom

Boh

Slobodná vôľa

Program človeka

Dutá žila

Ľavá predsieň

Aorta

Pravá komora

Ľavá komora

Pravá predsieň

Ozvena

Prvý deň stvorenia sveta

Druhý deň stvorenia sveta

Tretí deň stvorenia sveta

Štvrtý deň stvorenia sveta

Piaty deň stvorenia sveta

Šiesty deň stvorenia sveta

Siedmy deň stvorenia sveta s bonusom

 

Prvé čítanie

Druhé čítanie

Evanjelium

Kázeň

Obeta pod spôsobom chleba – celistvosť činnosti

Obeta pod spôsobom vína- spokojnosť

Svätá omša

 

Systém človeka.

 

 

Pľúca

Hrubé črevo

Ruka

Dutá žila

Podstatné

Mená

Prvé

Prikázanie Božie

Obličky

Močový mechúr

Malíček

Ľavá predsieň

Prídavné

Mená

Druhé prikázanie Božie

Um

Slepé črevo

Ukazovák

Aorta

Slovesá

Tretie

Prikázanie Božie

Srdce

Tenké črevo

Palec

Pravá komora

Zámená

Štvrté

Prikázanie Božie

Žalúdok

Pankreas slezina

Prstenník

Ľavá komora

Číslovky

Piate

Prikázanie Božie

Pečeň

Žlčník

Prostredník

Pravá predsieň

Príslovky

Šieste

Prikázanie Božie

Myšlienky

Myšlienky

Systola

Predložky

Siedme

Prikázanie Božie

Slová

Slová

Diastola

Spojky

Ôsme

Prikázanie Božie

Skutky

Skutky

Impulz

Častice

Deviate

Prikázanie Božie

Motor tela duša

Internet

Riadený pohyb

Ozvena

Citoslovce

Desiate

Prikázanie Božie

Prišiel Mojžiš a priniesol nám celé srdce = desať božích prikázaní, aby vyživovali a čistili naše orgány. Naši Slovania na čele s Ľudovítom Štúrom nám odovzdali zrozumiteľný zákon pohybu, každého jedného slova i jeho zaradenie.

Verím, že viera, nádej a láska zvíťazí v našom živom srdci. Tu sme sa presvedčili, že Boh učinil dokonalé dielo. Tak, ako pán Tesla neuspel v čase s prvým automobilom a čas ukázal svoje čaro, tak múdrosť, ktorú nosíme vo svojom srdci, prebudí naša zvedavosť, aby sa našej planéte Zem obnovilo právo menovať sa „ RAJOM.“

Mojžiš aj dnes nás prevádza červeným morom, krvou človeka: „Pravá predsieň.“

Energia Mojžiša spracuváva prvky: dreva, svetla a kovu:
1. Postav sa ako strom a pomaly dýchaj, zasiahneš jadro, zapneš v sebe vysávač toxických látok, aby naplnili nádobu pravej predsieni.
2. Chceme s Mojžišom načúvať božiemu svetlu, s detskou zvedavosťou na najvyššej hore šesťcípu: „Chceme nazrieť stvoriteľovi do okna? Zapíname v sebe dokonalý Internet - dušu. Meditujeme s Mojžišom.
3. Každý toxický kov je pripravený zmeniť sa a mení sa na minerálny - prvky Mendelejovej sústavy.

Nikola Tesla geniálny fyzik: „Pravá komora.“
1. Byť vizionárom: „Vyhrať jadrovú vojnu.“
2. Nové veci ponúkať, zapájať sa, čím viac ľudí tým väčšie napredovanie: „Vyhrať chemickú vojnu.“
3. Sebectvo – zostávaš v predsieni srdca, prejdi posvätným ohňom: „Vyjdeš s plynovej komory von.“ Druhá duchovná revolúcia človeka.

Povstaneme Štúrovci, potrebujeme vnútorné presvedčenie – rating: „Ľavá predsieň.“

Kto má vízie napredovania je trpezlivý, aby si prezrel každý detail z každej strany. Aby nové pokrokové veci našli svoje miesto, potrebujeme svoje ľavé ruky aby začali trénovať, učili sa pokroku.

Chcieť túžbu svoju žuť, obstať v novej veci: „Prekonať nespokojnosť.“ Vedieť premeniť a zaradiť každé slovo, ako v slovenčine gramatika.

Pôsobí ako: „Chemická zlúčenina, matematicky prepočítaná v každej fyzike, pôsobiaca na ľudský organizmus- auru človeka. Mení dejiny, genetickú bunku, aby vyrobila zdravú biológiu..

Ľavá komora: „Srdce človeka.“ naša komora je pripravená podať svetlo aorte. Zvládla systolu – stiahnutie – učiť sa, aby použila diastolu- otvorí sa – pochopil si. Náš impulz skutku čaká ozvenu – víziu, do čoho sa spoločne pustíme teraz, aby sme ukázali, že sme skutočne božie deti.

Odkaz dnešnej duchovnej návštevy:
Mojžiš.
Neodmietaj nikoho, staviaš zlaté teľa. U pána Boha neexistuje nie, je to len nový začiatok pre áno.
Tesla.
„Túž.“ Spojenie s dokonalosťou.
Štúrovci.
Ukloň sa všetkému, spúšťaš šum vetra, aby objalo tvoje srdce.