ÚVOD HVIEZDA LISTY   VIDEO DISKUSIA NAPÍŠTE  

 

Desať Božích prikázaní.

                                                                                                                                                      

 

1.-  Ja, som pán Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa klaňal

 

Tvoje Ja má pocity: zlý- ako plynový pedál, dobrý ako brzdu. Cirkev uznáva sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Pošľapanie hada. Tieto pocity potrebujeme správne zašľapovať a sami sa rozhodovať, lebo riadime jadrovú energiu. Jadrovú energiu otvárame slovom viery: „chcem to riešiť“, alebo zatvárame jadrovú energiu slovom: „ďakujem“- je to náš dobrý pocit. Pocity riešime podľa vety: „Miluj blížneho svojho, ako seba samého a v pote tváre budeš jedávať svoj chlieb každodenný.“ Čo značí, s kým vznikol problém, s tým ho treba riešiť. Máme tri spôsoby riešenia: myšlienkami, slovami a skutkami. Náš úmysel má mať jediný cieľ: „riešiť.“ Načúvanie Jadrovej energie- Boha.

 

2.- nevezmeš meno Božie na darmo!

 

Na kohokoľvek myslíš, alebo s kýmkoľvek rozprávaš, ver tomu, že jadrová energia sa stále spája. Načítava, sťahuje program. Mení tvoj genetický kód. Čas odhalí aký si mal úmysel (zmýšľanie). V tvojom tele sa odráža: tvoje šťastie

                                                              tvoje zdravie

                                                              tvoja psychická pohoda

 

 3.- Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.

 

Tvoj deň, tvoja činnosť, je sviatočný deň, kde sa stretávaš s energiou šťastia, ale i nepodarku. Pri každej jednej činnosti slúžiš svätú omšu

Užívaš tri kríže svojho Ja. Božiu knihu. Prvé drevo kríža sa volá: „ Tvoj zrak + tvoj čuch“. Druhé drevo kríža sa nazýva: „ Tvoj sluch + tvoja chuť.“ Tretie drevo kríža sa volá: „ tvoj hmat + tvoja predstavivosť, kde tvoja noha v prítomnej chvíli vkročí.

 

BOŽIA KNIHA
 

  1. čítanie- starý zákon. Všetko je tak, ako si pred chvíľou, alebo v minulom čase zanechal.
  2. čítanie- nový zákon. Úvaha, ako si prítomnú chvíľu spríjemniť, aby som svoje tri kríže poctivo niesol.
  3. Evanjelium. Rozhodnutie. Tento program mi sedí. Táto technológia posunie moje Ja a rozvíjať bude pokrokovo energie: TY, ON, ONA, MY, VY, ONI, ONY.
  4. Kázeň. Svoju prácu robím čestne., podľa predpísanej technológie. Pokiaľ technológiu nepoznám , načúvam v tichosti svoje Ja. Čítam z Božej knihy, ktorá je vytvorená a zanechaná pre ľudské pokolenie. Na knihu bol použitý najkvalitnejší a najvzácnejší a nevyhnutný materiál pre existenciu človeka: „V O D A. Čítaš  v zrkadle. Preto energiu treba preveriť, ktorý spôsob ti ponúka (Fatamorgána).
  5. Prijímanie pod obojím spôsobom. Tvoja činnosť sa vydarila. Urobená práca je tvoj každodenný chlieb- pokrm duše. Tvoj dobrý pocit je znásobená JADROVÁ energia- tvoje nadšenie.
  6. Ukončenie svätej omše.

      Poďakovať za problém, vzniklo remeslo.

      Poďakovať za načúvanie svojho vnútra, načítaná múdrosť

      - zmena genetického programu.

      Poďakovať za svetlo- predstavivosť, ktorá ti už zostáva

Poďakovať za činnosť, máš o skúsenosť viac.

Všetko sa odráža od tvojej genetickej bunky.

      Postúpil si, napreduješ.

Tvoja košatá koruna ponúka nové možnosti.

      Ty máš na zreteli slovo: „Amen- tak je“.

 

4.- Cti otca svojho i matku svoju.

 

Otec je užitá múdrosť v prítomnej chvíli.

Matka je odkaz všetkého čo si urobil- je to tvoje telo v zrkadle.

 

5.- Nezabiješ.

 

Jadrová energia, ktorá sa spája z pozitívnym myslením, stále sa obnoví a nájde cestu domov.

 

6.- Nezosmilníš 

 

Každý sval, každá kosť, každý orgán, každá jedna bunka má JADROVÚ energiu.

Na fyzickej úrovni ju poznáme: „TLKOT SRDCA“. Najcennejší ľudský sex.

 

7.- Nepokradneš.

 

Nič neukradneš. Všetko sa deje len medzi tvojím telom a tvojou dušou. Programy preberáš v prítomnej chvíli, ktorá sa nazýva na duchovnej úrovni: „ Večný súd.“ Tvoje nápomocné tri kríže tvoria konštrukciu. Záťažou v prítomnej chvíli obhajujú svoje:

Obstojíš?

 

8.- Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.

 

Tvoja pozitívna myseľ hľadá programy, ktorých je toľko, koľko je piesku v mori. Tíš svoje Ja, aby si správny program načítal.

Pri negatívnym myslení- máš do činenia z pieskom v púšti, kde nenájdeš vodu, len páľavu slnka. Tak pomnožíš iné chemické reakcie v bunke. Dôsledky voláme choroba, starnutie a následná smrť.

 

 

9.- Nepožiadaš manželku blížneho svojho.

 

Tvoje telo sa na duchovnej úrovní volá: „pramať Eva- tvoja manželka“, zaťažená genetickým kódom.

Tvoje pravé Ja na duchovnej úrovní sa volá: „tvoj spiaci praotec Adam- tvoja duša“.

Tvoje vlastné Ja počuješ, zobúdzaš, vo tichosti, svojho spiaceho Adama. Keď tvoja žena je naprogramovaná genetickým kódom, stále ťa odkláňa od tvojej pravej cesty(nefunkčný program).

 

10.- Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je.

Všetko bohatstvo máš rozdelené medzi spiacim Adamom- dušou a zvádzajúcou ženou- tvojim telom. Pri svojej tichosti a pracovitosti prebúdzaš a zveľaďuješ svoj majetok. Tvoj pocit je Nanebovzatá Panna Mária, ktorá vie správne a bezpečne pristúpiť hadovi hlavu. Má naporúdzi slovko prosím, aby otvárala  a načítavala programy.

 

Rozvinutý kvet hviezdy.
Obrazne slovo prosím.    

 

Ale aj bezpečne pristúpi hadovi chvost. Užije slovko: „Ďakujem“, a tak uloží program
pre budúce chvíle. 

 

 

V Bardejove dňa: 17.8.2008